Iwona Szylin psychoterapetka
Iwona Szylin psychoterapetka

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy stosuje głównie podejście psychodynamiczne, w którym kluczową rolę odgrywa relacja terapeutyczna, jako fundamentalny czynnik umożliwiający doświadczenie zmiany i poprawy zdrowia osoby będącej w procesie psychoterapii.

Ukończyła podyplomowy, całościowy, czteroletni kurs prowadzony przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Otrzymała certyfikat programu terapeutycznego NEST (New Experience for Survivors of Trauma - Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). Aktualnie jest w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Jej praca podlega stałej superwizji indywidualnej, a także grupowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2018 roku pracując w poradniach rodzinnych we Wrocławiu oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Obszary wsparcia:

 • niskie poczucie własnej wartości

 • nadmierny wstyd

 • stres

 • zaburzenia nastroju

 • depresja

 • lęk

 • kryzysy (w związkach, wychowawcze, egzystencjalne, zawodowe)

 • trudności w komunikacji interpersonalnej

 • traumatyczne przeżycia (zaniedbanie, opuszczenie, wykorzystanie, przemoc)

 • utrata bliskiej osoby, żałoba

 • zdrada, rozstanie, rozwód

 • problemy w budowaniu bliskich, stabilnych relacji

Dostępność:

wtorki 16:30 – 19:30

Iwona Szylin

Psychoterapeutka psychodynamiczna (w trakcie certyfikacji)