Specjalizuje się w terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się z uwagi na:

  • dysleksję, dysortografię, dyskalkulię, dysgrafię

  • zaburzenia koncentracji uwagi: ADD (deficyt uwagi) oraz ADHD (zaburzenia hiperkinetyczne, nadpobudliwość i deficyt uwagi).


Prowadzi od wielu lat terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku szkolnym, od kilku lat prowadzi terapie:

  • EEG- Biofeedback

  • socjoterapię

  • TUS- trening umiejętności społecznych

  • trening uważności

Dostępność i cennik:

środy i piątki od godz. 14:00
soboty od godz. 9:00

Cena: pierwsza wizyta 150 zł - diagnoza + ustalenie planu terapii


druga i kolejne wizyty 80 zł

Beata Kieszek

Pedagog i terapeutka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, również w zarządzaniu placówką oświatową