Jest formą terapii skierowaną do rodziny (rodzice-dziecko lub rodzic-dziecko). Jej celem jest przezwyciężanie trudności, których doświadcza rodzina, rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Terapia rodzinna koncentruje się na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie. Terapia rodzin to cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice/opiekunowie, dzieci i terapeuta prowadzący.

Terapia

Rodzin

dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka
dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka

dr Luba Ślósarz

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna