Coaching to interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.


W zakresie działań przychodni proponujemy:

Coaching

  • Coaching personalny – nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka.

  • Life coaching – nastawiony na relacje i życie osobiste.

  • Coaching zawodowy – związany z rozwojem kariery.

  • Coaching grupowy – nastawiony na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia, np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, przywództwo.

Anna Grzesiak coach
Anna Grzesiak coach

Anna Grzesiak

Certyfikowany coach