Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy skierowaną m.in. do osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, trudności emocjonalnych, zaburzeń psychicznych, która dostosowana jest do potrzeb klienta. Polega na osobistej rozmowie ze specjalistą, a jej celem jest m.in. lepsze zrozumienie oraz poznanie siebie, swoich potrzeb, obaw, lęków i oczekiwań. Praca terapeutyczna może przyjąć postać terapii grupowej lub indywidualnej, mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Standardowo ma ona regularny charakter i zazwyczaj odbywają się np. raz w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi (od 1 do 3 spotkań) - tak zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny. Konsultacje mają na celu poznanie problematyki pacjenta, zapoznanie się z jego objawami i sytuacją życiową, ustalenie celu psychoterapii. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Psychoterapia
Indywidualna

dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka
dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka
Krystyna Brańska-Warszewska psychoterapeutka
Krystyna Brańska-Warszewska psychoterapeutka

dr Luba Ślósarz

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Krystyna Brańska-Warszewska

Psychoterapeutka w trakcie specjalizacji z psychoterapii integratywnej

Anna Tomaszewicz

Psychoterapeutka integratywna (w trakcie cerfyfikacji), doradca rodzinny, terapeutka par

Iwona Szylin psychoterapeutkaIwona Szylin psychoterapeutka

Iwona Szylin

Psychoterapeutka psychodynamiczna (w trakcie certyfikacji)

Natalia Jonczyk

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej