Zadźwoń: 690 462 444

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy skierowaną m.in. do osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, trudności emocjonalnych, zaburzeń psychicznych, która dostosowana jest do potrzeb klienta. Polega na osobistej rozmowie ze specjalistą, a jej celem jest m.in. lepsze zrozumienie oraz poznanie siebie, swoich potrzeb, obaw, lęków i oczekiwań. Praca terapeutyczna może przyjąć postać terapii grupowej lub indywidualnej, mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Standardowo ma ona regularny charakter i zazwyczaj odbywają się np. raz w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi (od 1 do 3 spotkań) - tak zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny. Konsultacje mają na celu poznanie problematyki pacjenta, zapoznanie się z jego objawami i sytuacją życiową, ustalenie celu psychoterapii. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Psychoterapia
Indywidualna

dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka
dr Luba Ślósarz psycholog i psychoterapeutka
Krystyna Brańska-Warszewska psychoterapeutka
Krystyna Brańska-Warszewska psychoterapeutka

dr Luba Ślósarz

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Krystyna Brańska-Warszewska

Psychoterapeutka w trakcie specjalizacji z psychoterapii integratywnej

Anna Tomaszewicz

Psychoterapeutka integratywna (w trakcie cerfyfikacji), doradca rodzinny, terapeutka par