Zadźwoń: 690 462 444

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

Biofeedback dzieci

i młodzieży

Beata Kieszek pedagog i terapeutka
Beata Kieszek pedagog i terapeutka

Beata Kieszek

Pedagog i terapeutka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, również w zarządzaniu placówką oświatową