Logopeda Kliniczny (UM we Wrocławiu), Neurologopeda Kliniczny z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju ( UM we Wrocławiu), Neuroterapeuta EEG Biofeedback II stopnia. Ukończyła szkolenie z diagnozy QEEG (Elmiko Milanówek, Biomed Wrocław), Integracji Sensorycznej (Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku oraz kursy z diagnozy SI Promyk Słońca) Ortodoncji Funkcjonalnej MFS, Taktylnej, Kinesiotapingu i wielu szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie terapii miofunkcjonalnej. Nauczyciel biologii i przyrody.

Wieloletnie doświadczenie zdobywała pracując w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, prywatnych gabinetach m.in. w Gabinecie Terapii, Edukacji i Rozwoju TAKTYKA prowadząc zajęcia z neurologopedii z SI, Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback (z badaniem QEEG), ortodoncji miofunkcjonalnej MFS.

Specjalizuje się w terapii dzieci powyżej 5 roku – szczególnie w zakresie wsparcia EEG BFB, ortodoncji funkcjonalnej MFS, neurologopedii. Z zamiłowania przyrodniczka, aktywna właścicielka psów ras północnych, która z pasją wzbogaca terapie w elementy naturoterapii, rozwija u dzieci funkcje poznawcze- przyrodnicze.

Obszary wsparcia u dzieci i młodzieży:

  • alalia, dyslalia

  • afazja,

  • prosty opóźniony rozwój mowy,

  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) lub ADD

  • spektrum autyzmu ( szczególnie ZA)

  • inne zaburzenia neurorozwojowe

  • specyficzne trudności szkolne- dysleksja rozwojowa: dysgrafia, dysortografia, dysleksja

Obszary wsparcia u osób dorosłych:

  • choroby neurodegeneracyjne,

  • afazja

Wskazania do terapii EEG Biofeedback :

👉 trudności szkolne (wyniki w nauce niższe od oczekiwanych,

👉 specyficzne trudności w uczeniu się np. dysleksja, dysgrafia

👉 kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy

👉 zaburzenia pamięci, uwagi, koncentracji

👉 nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)

👉 zaburzenia ze spektrum autyzmu (ZA)

👉 nadmierny stres (zaburzenia snu, trema, wzmożone napięcie, chroniczne zmęczenie )

👉 zaburzenia emocjonalne (lękowe, nerwice)

👉 zaburzenia zachowania (agresja)

*Wcześniejsze badanie QEEG jest pomocne przy diagnozie. Dostarcza lekarzowi i terapeutom wiele informacji, a także jest podstawą dobrze dobranej terapii EEG BFB.

Dostępność:

piątki 14:30 – 20:00

Specjalistka prowadzi zapisy indywidualnie pod numerem:

692 436 205

Iwona Piórkowska

Logopeda i neurologopeda dla dzieci i młodzieży