Z wykształcenia psycholog o specjalności klinicznej. Prowadzi warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne dla uczniów w obszarze wzmacniania czynników chroniących i eliminowania czynników ryzyka. Poza pracą warsztatową, ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Prowadzi treningi umiejętności społecznych w różnych grupach wiekowych. Ukończyła szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz szkolenie doskonalące kompetencje psychologa w pracy z dziećmi z rodzin z problemami uzależnień i przemocy. Jest realizatorką programów rekomendowanych „Spójrz inaczej” oraz „Unplugged”.


Dostępność i cennik:

pierwsza konsultacja z rodzicami kwalifikująca do grupy TUS - 180 zł (60 minut)

kolejna konsultacja z dzieckiem – 170 zł (50 min)

zajęcia w parach lub małych grupach (3-5 dzieci) - 80 zł od dziecka

zajęcia indywidualne dla dzieci - 100 zł (45 minut)

Justyna Szot

Psycholog i terapeutka TUS dla dzieci i młodzieży