Ukończyła pięcioletnie studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach terapeutycznych oraz w organizacjach, których celem jest realizowanie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami i problemami rozwojowymi. Aktualnie pracuje także w Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz szkole podstawowej z dziećmi doznającymi szerokiego spektrum trudności, m. in. z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem i zespołem Aspargera oraz zaburzeniami depresyjno-lękowymi.
Nieustannie pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy i terapii psychologicznej. W gabinecie prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców.


Dostępność i cennik:

wtorki 14:30 – 19:00

pierwsza konsultacja 200zł (60min)

kolejne 170zł (45min)

Kamila Bielec

Psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą