Psychoterapia grupowa to forma pomocy skierowana do niedużej grupy 5-7 osób, której głównym celem jest uczenie się poprzez doświadczenie. Taka forma psychoterapii opiera się na relacjach, jakie budują się pomiędzy członkami grupy. Psychoterapia grupowa zakłada, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W grupie uczymy się dawać i otrzymywać wsparcie, rozwiązywać konflikty, rozumieć myśli, uczucia i zachowania swoje oraz innych uczestników. Jednym z ważnych celów psychoterapii grupowej jest przeniesienie wypracowanych umiejętności do swojego życia osobistego.

W przypadku terapii grupowej terapeuta pełni rolę drugoplanową. Główny nacisk kładziony jest na związek pomiędzy członkami grupy. Z jednej strony celem terapii grupowej jest ukazanie pacjentowi tego, że nie jest odosobniony ze swoim problemem, z drugiej grupa ma za zadanie stworzyć prawdziwe środowisko społeczne.

Psychoterapia Grupowa