Psychoterapia systemowa

Terapia systemowa jest nurtem, który skupia się na tym w jaki sposób nasze relacje, wzorce zachowania, życiowe wybory są połączone z naszymi osobistymi doświadczeniami. Stanowi je nasza rodzina, społeczeństwo w jakim wyrastamy, czy też kultura, w której żyjemy.

Psychoterapia systemowa dla kogo?

Teoria systemowa ma zastosowanie w terapii indywidualnej, grupowej lub par, jednak naczęściej wykorzystywana jest w terapii rodzinnej. Psychoterapia sysytemowa traktuje rodzinę jako komórkę, która nieustannie poddawana jest przeróżnym czynnikom. Wśród nich może znaleźć się: rozwód, akty przemocy fizycznej, kłótnie, problemy psychiczne jednego z jej członków, a nawet obojętność lub unikanie kontaktów z bliskimi. W terapii systemowej bierze udział zwykle cała rodzina lub dwoje członków – dziecko i rodzic lub rodzeństwo.

Psychoterapia systemowa na czym polega?

Zgodnie z koncepcją systemową poszczególne jednostki wpływają na siebie nawzajem, żeby utrzymać równowagę w systemie. Terapeuta systemowy zadaje pytania, które mają skłonić do eksplorowania problemu i przyglądania się mu z różnych perspektyw. Dostęp do alternatywnych perspektyw pogłębia i rozszerza rozumienie siebie. Podczas pracy systemowej mamy szansę spojrzeć na nasze objawy w szerszym kontekście. Podejście systemowe dostarcza narzędzi do lepszego zrozumienia siebie, co z kolei pozwala tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi i korzystać z pełni swojego potencjału.

Terapia systemowa Wrocław

Dzięki terapii systemowej możemy rozwijać empatię, nauczyć się jak brać odpowiedzialność za swoje życie, nauczyć się rozpoznawania naszych przekonań. Jeśli chcesz umówić się na wizytę w nurcie terapii systemowej, zapraszamy do zapisów!