Absolwentka podyplomowych studiów SWPS kryzys i interwencje kryzysowe oraz podyplomowych studiów dialogu motywującego. Ma za sobą staż kliniczny w Milickim Centrum Medycznym oraz treningi interpersonalne i intrapsychiczny. Pracuje w nurcie integratywnym, który łączy podejście psychodynamiczne, poznawczo - behawioralne oraz gestalt. Istotą jej pracy jest nie tylko fachowa wiedza, ale również holistyczne i empatyczne podejście do pacjentów.


Obszary wsparcia:

  • zaburzenia lękowe (fobia społeczna, lęk uogólniony (GAD), obsesyjno-kompulsyjne (OCD)),

  • zaburzenia nastroju i osobowości (depresja, inne zaburzenia osobowości, osobowość borderline, osobowość narcystyczna),

  • odżywianie się (kompulsywne objadanie się, zmiana nawyków żywieniowych),

  • kryzysy (kryzys wieku średniego, rozwód/rozstanie, samotność, trudność w znalezieniu partnera/ki, utrata sensu życia, żałoba),

  • traumy (doświadczenie przemocy, trauma poporodowa),

  • związki i relacje (kłótnie, problemy seksualne, problemy z bliskością/przywiązaniem, rozwód, trudności w komunikacji związku, zdrada),

  • młodzież (lęk separacyjny, myśli samobójcze, nadmierna agresja, okres dojrzewania, wsparcie okołorozwodowe),

  • rozwój osobisty (asertywność, komunikacja, odporność psychiczna, pewność siebie, praca z emocjami),

  • rozwój zawodowy (doradztwo zawodowe, rozwój kompetencji zawodowych, wypalenie zawodowe)

Dostępność:

wtorki 16:00 – 20:00

Krystyna Brańska-Warszewska

Psychoterapeutka w trakcie specjalizacji z psychoterapii integratywnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu