Jest doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doświadczenie zawodowe zdobywa prowadząc praktykę terapeutyczną oraz doskonaląc się w sferze naukowej. Jest certyfikowanym tutorem (Collegium Wratislaviense), certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych (zgodnie z wytycznymi MEN). Autorka i współautorka blisko 60 tekstów naukowych, uczestniczka i organizatorka licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Aktualnie pracuje także jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.


Obszary wsparcia:

  • zaburzenia lękowe,

  • zaburzenia neurorozwojowe (głownie ADHD),

  • depresja,

  • zaburzenia osobowości,

  • regulacja emocji,

  • komunikacja w związkach.

Dostępność i cennik

środy 14:00 – 19:00


pierwsza konsultacja 200zł (60min)

kolejne 180zł (45min)dr Luba Ślósarz

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (w trakcie certyfikacji)