Wizerunek psycholog Malwiny Matuszewskiej
Wizerunek psycholog Malwiny Matuszewskiej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła certyfikowany kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum PSR i kurs Edukatorów Seksualnych Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej „Bliżej Siebie”. Od kilku lat związana z obszarem wsparcia społecznego osób w kryzysach oraz edukacją seksualną i włączającą. Obecnie pracuje jako psycholog w Dziennym Domu Pomocy we Wrocławiu, gdzie prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i udziela konsultacji osobom starszym i dotkniętym chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich rodzinom. Współpracuje z wrocławskimi NGO, stowarzyszeniami Kultura Równości oraz Nomada. Ma doświadczenie pracy z osobami LGBTQ+ oraz poliamorycznymi.

W pracy terapeutycznej kieruje się szacunkiem do drugiej osoby, jej perspektywy i historii oraz specjalizuje się w dobrym towarzyszeniu przy odkrywaniu indywidualnych zasobów umożliwiających rozwój i przezwyciężenie życiowych wyzwań. Działa zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychologa. Stale poszerza swoje kwalifikacje przez udział w konferencjach i szkoleniach. Regularnie uczestniczy w superwizji.

Obszary wsparcia:

  • kryzysy życiowe i rozwojowe

  • terapia par i relacji

  • strata lub żałoba

  • stres mniejszościowy

  • zaburzenia depresyjne

  • zaburzenia lękowe

  • trudności w obszarze seksualności

  • afirmacja tożsamości seksualnej i płciowej

Dostępność:

czwartki 17:00 - 21:00

pierwsza konsultacja 200 zł (60 min)

kolejne konsultacje 170 zł (50 min)

Malwina Matuszewska

Psycholog, terapeutka podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, edukatorka seksualna